Teoremes del llibre “Curso de Geometría Métrica” de Pere Puig Adam

 

Teorema 1

La distància del baricentre d’un triangle  a una recta r exterior al triangle és igual a la mitjana aritmètica de les distàncies dels vèrtexs a la recta.

 

 

Si la recta r talla el triangle , aleshores es dóna una de les tres igualtats:

 

Prova amb Cabri:

 

 

Teorema 2: (Teorema de Stewart)

Siga un triangle :

Siga N un punt qualsevol sobre el costat

Aleshores:

 

Prova amb Cabri:

 

 

Teorema 3:

La circumferència circumscrita al triangle  conté els punts mig dels triangle format pels exincentres.

 

Prova amb Cabri:

 

 

Teorema 4:

Siga el triangle

Siga el punt P de la circumferència circumscrita al triangle.

La recta de Simson (podeu veure recta de Simson) del punt P equidista del punt P i de l’ortocentre del triangle .

 

 

Prova amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: