Teorema: Punt de Bevan. Arthur Bevan 1927-2011.

En un triangle ABC considerem les circumferències exincrites i els punts de tangència en els costats del triangle.

Les tres rectes que uniesen els punts de tangència i els centres de les circumferències exinscrites s’intersecten en un punt que s’anomena Punt de Beven

 


Figura
bevan.fig

Applet created on 20/05/15 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: