Teorema: La recta de Gauss

Una recta talla els costats  i la prolongació de  del triangle  en els punts D, E, i F, respectivament.

Els punts mig dels segments ,  i  estan alineats, la recta que formen s’anomena, recta de Gauss.

 


Figura rectagauss.fig

Applet created on 28/05/11 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: