CIRCUMFERÈNCIA D’EULER.

En qualsevol triangle el punt mig  del segment format per l’ortocentre i el circumcentre és el centre de la circumferència d’Euler i el radi és la meitat de la circumferència circumscrita al triangle.

 

Aquesta circumferència és tangent a les circumferències inscrita i exinscrites al triangle i a més a més conté els 9 punts següents:

, els tres peus de les altures del triangle .

, els tres punts mig dels costats del triangle .

, els tres punts mig dels segments compresos entre els vèrtex i l’ortocentre.

 

Prova (primera part) amb CABRI:

Prova (segona part) amb CABRI:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: