Punt Miquel

 

Siga un triangle .

Siga la recta r que passa pels punts B, C.

Siga la recta s que passa pels punts A, C.

Siga la recta t que passa pels punts A, B.

Siga una recta m que talla les rectes r, s, t en els punts D, E, F, respectivament.

Considerem les circumferčncies  circumscrites als triangles  respectivament.

Aleshores, les circumferčncies  concorren en el punt K (anomenat punt Miquel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prova amb CABRI:

Pŕgina anterior

Pŕgina inicial