Teorema: Punt d’Exeter.

 

Siga el triangle . Siga la circumferència circumscrita al triangle

Considerem el triangle  simètric del triangle anterior respecte del circumcentre.

Considerem el triangle  format per les rectes tangents a la circumferència circumscrita al triangle que passen pels punts A, B, C respectivament.

Aleshores: les rectes r(A’,A”), r(B’,B”), r(C’C”) s’intersecten en un punt que s’anomena punt d’Exeter.

 

Aquest teorema va ser estudiat l’any 1986 a Phillips Exeter Academy

 

Prova amb Cabri:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: