Punts de Malfatti

Circumferčncies de Malfatti

Donat un triangle  s’anomenen circumferčncies de Malfatti a les tres circumferčncies inscrites en el triangle de manera que les circumferčncies siguen tangents entre elles i tangents cadascuna d’elles a dos costats del triangle. (Veure l’applet)


Figura
malfatti2.fig

Applet created on 6/03/02 by Ricard Peiró with CabriJava

La construcció d’aquestes circumferčncies la podeu veure a la pŕgina de Francisco J. García Capitán.

http://www.ctv.es/USERS/pacoga/bella/htm/malfatti.htm

Aquest problema va ser proposat per Gian Francesco Malfatti (1731-1807)

 

Les circumferčncies de Malfatti tenen les següents propietats:

 

Primer punt de Malfatti

Donat un triangle , dibuixem les tres circumferčncies de Malfatti.

Siguen X, Y, Z el punts de tangencia de les tres circumferčncies (Vegeu la figura).

Aleshores les rectes r(A,X), r(B,Y), r(C,Z) s’intersecten en un punt que s’anomena primer punt de Malfatti.

Prova amb Cabri:

 

Segon punt de Malfatti

Donat un triangle , dibuixem les tres circumferčncies de Malfatti.

Siguen X, Y, Z el punts de tangencia de les tres circumferčncies (Vegeu la figura).

Siguen  els centres de les circumferčncies exincrites.

Aleshores les rectes r(I1,X), r(I2,Y), r(I3,Z) s’intersecten en un punt que s’anomena segon punt de Malfatti.

Prova amb Cabri:

 

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: