Clossed ladders theorem.

 

Siga el triangle . Siga D un punt sobre el costat a.

Considerem la recta r que passa pels punts A, D.

Siguen els punts F, E (F en el costat b i E en la recta r) tals que els segments  paral·lels al costat c. (veure la figura).

Aleshores:

 

Prova amb Cabri:

Pągina anterior:

Pągina inicial: