Teorema: Generalització del teorema de Napoleó.

 

 

Siga el triangle

Sobre el costat BC, siga el punt X1 tal que  i el punt X2 tal que

Sobre el costat CA, siga el punt Y1 tal que  i el punt Y2 tal que

Sobre el costat AB, siga el punt Z1 tal que  i el punt Z2 tal que

Siguen els triangles equilàters , , , , ,  en la mateixa orientació.

Siguen: la recta r que passa pels punts X3, X’3 la recta s que passa pels punts Y3; Y’3 i la recta t que passa pels punts Z3, Z’3

Aleshores:

Les rectes r, s, t concorren en un punt i entre elles formen un angle de 60º.

Prova amb Cabri:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: