Teorema de Harcourt

 

Teorema1:

Siga el triangle

Considerem les distàncies (a1, b1, b2) dels vèrtex A, B, C a una tangent al cercle inscrit pel arc més proper al vèrtex A, respectivament

Aleshores:

L’àrea del triangle  és:

Prova amb Cabri:

 

 

Teorema 2:

Siga el triangle

Considerem les distàncies (a1, b1, b2) dels vèrtex A, B, C a una tangent al cercle exinscrit relatiu al vèrtex A pel arc més proper al vèrtex A, respectivament

Aleshores:

L’àrea del triangle  és:

 

Prova amb Cabri:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: